Login BM Courses Home

ETLN

Course

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) – Modul 1 Bimbingan dan Pementoran

Ringkasan Kursus

Modul Bimbingan dan Pementoran mengandungi aspek-aspek berikut untuk dipelajari:

  1. Kerangka TS25
  2. Mengurus Perubahan
  3. Hala tuju TS25
  4. Pemegang Taruh
  5. Coaching & Mentoring
  6. Rumusan & Tugasan

Sila ikuti setiap topik di bawah bagi memenuhi keperluan modul 1 bagi kursus ini.