Login BM Courses Home

ETLN

Course

GEU24163: Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) – Modul 3 Menerajui Pembelajaran

Menerajui Pembelajaran

Modul 3 ini memberi penekanan kepada elemen-elemen penting berkaitan dengan pedagogi guru yang menjana kemenjadian murid.

Fokus modul ialah amalan dan pendekatan pedagogi abad ke-21, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, menggunakan pelbagai gaya pembelajaran yang dibincangkan melalui Resopitori Pembelajaran Murid, mengaplikasikan penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi, pentaksiran berterusan dan Rancangan Pembelajaran Harian ke arah pembelajaran berkesan.

Peserta dilatih untuk menghasilkan Rancangan Pembelajaran Harian yang berkesan dengan mengambil kira elemen-elemen tersebut.

Modul ini boleh merangsang transformasi sekolah melalui peningkatan profesionalisme guru dan pembelajaran murid.