Login BM Courses Home

ETLN

Course

GEU24163: Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) – Modul 4 Persekitaran Pembelajaran Profesional

Modul 4 (Persekitaran Pembelajaran Profesional) merupakan kesinambungan daripada modul terdahulu iaitu Modul 1 (Bimbingan & Pementoran), Modul 2 (Menerajui Kepimpinan) dan Modul 3 (Menerajui Pembelajaran).
Modul 4 merangkumi tiga bahagian iaitu konsep persekitaran pembelajaran, menganalisis persekitaran pembelajaran di sekolah dan peranan pemimpin pertengahan. Kerangka teras pembelajaran profesional dan Model inkuiri pembelajaran profesional dikemukakan untuk membantu peserta mengenal pasti bidang fokus pembelajaran profesional dalam kalangan guru selaras dengan idea utama bahawa guru adalah nadi transformasi di sekolah.