Login BM Courses Home

ETLN

Course

PANDUAN PENDEKATAN MODULAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendekatan modular merupakan salah satu pendekatan yang membolehkan guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah mengikut kebolehan dan perkembangan murid. Guru boleh melaksanakan pendekatan modular melalui konsep adaptability dan flexibility mengikut persekitaran lokaliti sekolah. Di samping itu, murid dapat mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Guru-guru boleh memuat turun buku Panduan Pendekatan Modular Dalam Pengajaran dan Pembelajaran di laman sesawang Bahagian Pembangunan Kurikulum atau terus ke pautan di bawah:

Panduan Pendekatan Modular Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran